Фәнни-методик эшчәнлек

Үткән заман хикәя фигыльләр, аларның зат-сан белән төрләнеше

(6 нчы сыйныфта татар теле дәресенең технологик картасы) Дәрес Татар теле (татар мәктәбе) Сыйныф 6 Дәрес төре Яңа төшенчәләр формалаштыру Тема Үткән заман хикәя фигыльләр,  аларның зат-сан белән төрләнеше. Максат Белем бирү максаты: Үткән  заман хикәя фигыльнең ике төре турында мәгълүмат формалаштыруга, аларның аермасын аңларга ярдәм итү. Үстерү максаты:  Үткән заман фигыль кушымчаларын сөйләмдә дөрес […]

Фәнни-методик эшчәнлек

Вакыт, урын, сәбәп-максат рәвешләре

(5 нче сыйныфта татар теле дәресенең технологик картасы)   Дәрес Татар теле (татар мәктәбе) Сыйныф 5 Дәрес төре Яңа төшенчәләр формалаштыру (яңа белем ачу дәресе). Тема Вакыт, урын, сәбәп-максат рәвешләре Максат Белем бирү максаты: Вакыт, урын, сәбәп-максат рәвешләре турында мәгълүмат формалаштырырга, аларның үзенчәлекләрен аңларга ярдәм итү. Үстерү максаты: Вакыт, урын, сәбәп-максат рәвешләрен дөрес таба һәм […]